بیمه های طرف قرارداد

   

   

  درد قفسه سينه

  در هر نقطه اي از زير گردن تا بالاي شکم، اگر دردي احساس کنيد، به درد قفسهسينه دچار شده ايد و هيچ فرقي نمي کند که اين درد، واضح و شديد باشد يامبهم و خفيف. تمام درد هاي اين ناحيه را بايد جدي گرفت. پزشکان و بيمارانوقتي با چنين دردي مواجه مي شوند، معمولا بيمناک مي شوند که مبادا پاي يکحمله قلبي در ميان باشد. حمله هاي قلبي يکي از شايع ترين و خطرناک ترينانواع دردهاي قفسه سينه اند اما خوشبختانه يا متاسفانه بسياري از دردهايقفسه سينه، به اشتباه، درد قلبي تلقي مي شوند. حقيقت اين است که بعضي ازدردهاي اين ناحيه، هيچ خطري در پي ندارند. بعضي ها کمي خطرناکند و بعضيديگر هم بسيار خطرناکند، آن قدر که جان آدم را تهديد مي کنند. به هر حال،هر عضوي از اعضاي بدن که در داخل قفسه سينه وجود دارد و تمام بافت هايموجود در اين ناحيه، مي توانند يک منبع بالقوه براي بروز درد قفسه سينه بهحساب بيايند. قلب، ريه ها، مري، عضلات بين دنده اي، دنده ها، تاندون ها واعصابي که داخل قفسه سينه اند، متهمان رديف اولند.


  قلب درد

  به درد قفسه سينه با منشا قلبي«آنژين» مي گويند. اين درد معمولا وقتي اتفاقمي افتد که خون و اکسيژن کافي به قلب نرسد. اگر چنين دردي يک حد و مرزقابل پيش بيني داشته باشد، به آن مي گويند آنژين پايدار. به بيان ديگر،آنژين پايدار به اين معناست که شما خودتان بدانيد که وقتي ميزان فعاليتروزانه تان از يک حد مشخصي بيشتر بشود، به درد قفسه سينه مبتلا مي شويداما وقتي که دردتان غيرقابل پيش بيني بشود يا اين که درحال استراحت نيز بهچنين دردي دچار شويد، آن وقت به آن مي گويند آنژين ناپايدار. شخصي که بهآنژين ناپايدار دچار مي شود، بايد خيلي زود در بخش اورژانس، مورد بررسيپزشکي قرار بگيرد. حمله قلبي يکي از شايع ترين انواع دردهاي قلبي است. وقتيرسوبات چربي يا لخته هاي خوني، جلوي خون رساني به قلب را بگيرند و اجازهندهند که غذا و اکسيژن کافي به عضله قلب برسد، حمله قلبي اتفاق مي افتداين حمله معمولا با احساس سنگيني در قفسه سينه، درد و فشار در اين ناحيه وگه گاه با احساس سوزش در قفسه سينه همراه است. درد ناشي از حمله قلبيمعمولا چند دقيقه طول مي کشد. اين درد ممکن است به نواحي ديگري از بدن همانتشار پيدا کند. کمر، گردن، چانه، شانه، بازو و خصوصا دست و بازوي چپ درحمله هاي قلبي، معمولا تير مي کشند. علائم ديگري که تشخيص حمله قلبي را درذهن پزشک تاييد مي کند، عبارتند از: تنگي نفس، حالت تهوع، احساس سرگيجه،عرق سرد. حمله قلبي معمولا به دنبال يک فعاليت و يا يک استرس شديد اتفاق ميافتد و در اغلب موارد، پس از چند دقيقه استراحت و استفاده از قرصزيرزباني(نيتروگليسيرين) از بين مي رود. به جز حمله قلبي، دلايل قلبي ديگريهم هستند که مي توانند منجر به بروز درد در ناحيه قفسه سينه شوند. التهابپرده اي که دورتادور قلب را در برگرفته است، يکي از همين دلايل است. اينبيماري که به«پريکارديت» موسوم است، معمولا متعاقب يک عفونت ويروسي اتفاقمي افتد. در اين مورد نيز، درد قفسه سينه، بسيار شديد و معمولا متمرکز برروي يک نقطه است و بيمار احساس مي کند که انگار قفسه سينه اش دارد سوراخ ميشود. همراه بودن علائمي نظير تب و کوفتگي بدن هم تاييد کننده همين تشخيصاست. اسپاسم عروق کرونر، مشکلات عروقي و خصوصا بيماري هاي مربوط به سرخرگآئورت و... از ديگر دلايل قلبي براي بروز دردهاي قفسه سينه بشمار مي روند.


  10 توصيه به بيماران قلبي

  .1 در هنگام بروز درد قلبي، که معمولا در حال فعاليت و يا استرس به سراغ تان مي آيد، بلافاصله دست از کار بکشيد و آرام بنشينيد. استراحت، اولين قدمي است که بايد براي تسکين دردتان برداريد. 
  .2 از قرص زير زباني(نيتروگليسيرين) استفاده کنيد. اگر پس از 5 دقيقه، دردتان تسکين پيدا نکرد، مجددا بايد يک قرص زير زبان تان بگذاريد. اين کار را تا 3 بار مي شود تکرار کرد اما اگر پس از به کار بردن 3 قرص زيرزباني در فواصل مناسب، باز هم دردتان از بين نرفت، بايد بلافاصله به يکي از مراکز اورژانس مراجعه کنيد. 
  .3 در مواردي نظير استحمام، يا بعد از خوردن غذاهاي سنگين، بهتر است که به طور پيشگيرانه از قرص زير زباني استفاده کنيد. 
  .4قرص زير زباني خود را در معرض نور و حرارت و رطوبت قرار ندهيد چرا که در اين صورت، خيلي زود فاسد مي شود و خاصيت درماني اش را از دست مي دهد. اگر از نيتروگليسيرين استفاده کرديد و مزه تند اين دارو را در زير زبان تان حس نکرديد، بدانيد که احتمالا داروي شما خراب شده و خاصيتش را از دست داده است. 
  5 .حتي الامکان قرص زيرزباني را در وضعيت ايستاده مصرف نکنيد چرا که به دليل افت ناگهاني فشارخون، خطر سقوط ناگهاني وجود دارد. بهتر است که در وضعيت نشسته يا خوابيده از اين قرص استفاده کنيد. 
  6 .اگر اضافه وزن داريد، بهتر است با مراجعه به پزشک يا متخصص تغذيه، يک برنامه غذايي مناسب دريافت کنيد و هر چه زودتر، فکري به حال کاهش وزن تان بکنيد. 
  .7عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي را هر چه زودتر تدبير کنيد. مانند سيگارکشيدن، فشارخون، چربي خون بالا، ديابت. 
  .8 وقتي که درد قفسه سينه نداريد، خصوصا در اوايل صبح که هوا پاکيزه تر است، ترجيحا در محل هايي مانند پارک و اماکني که از فضاي سبز برخوردارند، پياده روي کنيد. کم کم اگر ديديد که با اين پياده روي مختصر، مشکلي براي تان ايجاد نمي شود و تحملش را داريد، زمان پياده روي تان را افزايش دهيد يا به دويدن سبک بپردازيد. 
  .9هنگام راه رفتن و به ويژه موقع بالارفتن از پله ها نبايد باري بيش از يک کيلوگرم را حمل کنيد. 
  .10 پرهيز از عصبانيت و استرس هاي روحي، بسيار مهم است و حتي مي توانيد براي افزايش آسودگي خاطر و دور شدن از عصبانيت هاي بي مورد، از داروهاي آرام بخش کمک بگيريد
  .


  دردهاي غيرقلبي

  سوزش سر دل: سوزش  سر دل يکي از شايع ترين  دردهاي  غيرقلبي  است.   وقتي مازاد اسيد معده پس مي زند و در داخل مري به سمت بالا حرکت مي کند، اين احساس به وجود مي آيد: احساس سوزش و درد در قفسه سينه و گردن. در اين مواقع، معمولا در داخل دهان نيز يک طعم ترش حس مي شود و مقدار کمي از غذاي خورده شده، به داخل دهان برمي گردد. سوزش سر دل معمولا چند ساعت پس از خوردن يک وعده غذايي اتفاق مي افتد و به طور معمول، ساعت ها نيز به طول مي انجامد. اين حالت معمولا وقتي اتفاق مي افتد که چند ساعت پس از خوردن يک وعده غذايي، فعاليت سنگين کنيد يا به جلو خم شويد يا دراز بکشيد. نکته مهم اين است که چنين دردهايي معمولا با استفاده از آنتي اسيدهاي رايج بهبود مي يابند اما دردهاي قلبي با آنتي اسيدها ساکت نمي شوند.

  التهاب پرده دربرگيرنده ريه ها: التهاب پرده دربرگيرنده ريه ها نيز منجر به بروز دردي در قفسه سينه مي شود که معمولا متمرکز بر روي يک نقطه و بسيار شديد است. در اين مورد هم، نکته مهم اين است که با سرفه، نفس کشيدن و دم عميق، درد بيمار تشديد مي شود، در حالي که درد ناشي از حمله قلبي با سرفه و دم عميق، هيچ تغييري نمي کند. دلايل ريوي ديگري هم وجود دارند که ممکن است منجر به پديد آمدن درد قفسه سينه شوند. ذات الريه، آمبولي ريه، پنوموتوراکس و بيماري هايي نظير لوپوس يا ساير بيماري هاي اتوايميون که در آن ها بدن عليه خودش فعاليت مي کند، نيز منجر به بروز چنين دردهايي مي شود.

  حمله ترس: حمله ترس مرضي هم يکي ديگر از حالاتي است که منجر به احساس تنگي نفس و سنگيني در قفسه سينه مي شود. اين بيماري معمولا با افزايش ضربان قلب، افزايش سرعت تنفس، تعريق و ترس شديد از خفگي و مرگ همراه است.

  التهاب غضروف بين دنده ها: التهاب غضروف بين دنده ها(که به نشانگان تريتز معروف است) نيز يکي ديگر از مواردي است که مي تواند علائم مشابه دردهاي قلبي را تقليد کند. وقتي غضروف هاي بين دنده اي و خصوصا آن غضروف هايي که دنده ها را به استخوان جناغ سينه متصل مي کنند، ملتهب شوند؛ دردي در قفسه سينه حس مي شود که بسيار تيز و شديد است و ممکن است با درد ناشي از حمله قلبي اشتباه گرفته شود. البته محل اين درد با محل آن درد فرق دارد. در نشانگان تريتز، وقتي فشار مستقيمي به استخوان جناغ وارد کنيد، درد تشديد مي شود اما در حمله قلبي، بيمار نمي تواند يک نقطه را به عنوان محل درد نشان دهد چرا که درد ناشي از حمله قلبي، مبهم و پخش است و هيچ گونه حساسيت نقطه اي در قفسه سينه به چشم نمي خورد. دردهاي عضلاني قفسه سينه که معمولا از اسپاسم عضلات اين ناحيه سرچشمه مي گيرند، نيز گه گاه با دردهاي قلبي اشتباه گرفته مي شوند، در حالي که اين دردها نيز با تغيير وضعيت يا خم و راست شدن، کم و زياد مي شوند اما دردهاي قلبي با اين تغيير وضعيت ها هيچ تغييري نمي کنند.

  زونا: زونا هم يک بيماري پوستي است که منجر به بروز درد قفسه سينه مي شود اما در اين بيماري معمولا درد در سطح پوست حس مي شود. ضمن اين که ضايعات پوستي زونا هم به افتراق اين درد از درد قلبي کمک مي کند.

  دردهاي ارجاعي: دردهاي ديگري هم هستند که به آن ها مي گويند: دردهاي ارجاعي. يعني محل اصلي درد، جاي ديگري است اما دردش به قفسه سينه رجوع مي کند. بيماري هايي نظير سنگ کيسه صفرا، التهاب کيسه صفرا، التهاب لوزالمعده، بعضي سرطان هاي گوارشي و... منجر به بروز چنين دردهايي در ناحيه قفسه سينه مي شوند.


  علائمي براي بيماري هاي قلبي

  .1 درد در نواحي سينه و گلو. درد در نواحي کمر و بازوها نيز مي تواند شامل آن باشد
  .2 
  تنگي نفس
  .3 
  سرد بودن عرق
  .گيجي و دوران سر
  .5 
  ورم و آماس به خصوص در نواحي قوزک پا
  .6 
  اضطراب و تپش قلب
  .مشکلات معده و حالت تهوع.