ساعات کاری آزمایشگاه: همه روزه از ساعت 6:30 تا 20، روزهای جمعه و تعطیل از ساعات 8:00 تا 12:00