ساعات کاری آزمایشگاه: همه روزه از ساعت 6:30 تا 20، روزهای جمعه و تعطیل از ساعات 8:00 تا 12:00

BT3000 Plus

BT3000 Plus

CobasE411

CobasE411

DS5-HbA1c

DS5-HbA1c

Dream-Gamma-5

Dream-Gamma-5

Hyperion

Hyperion

Sysmex-KX21

Sysmex-KX21

VIDAS-3

VIDAS-3

VIDAS-PC-Line

VIDAS-PC-Line

VIDAS MiniPC

VIDAS MiniPC