آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HDL Cholesterol Test
آلفایک لیپو پروتئین کلسترول، HDL کلسترول ، HDL-C ، کلسترول لیپو پروتئین با وزن مولکولی بالا
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ۱۲ ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸-۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
محدوده نرمال: بزرگسالان بالای 60 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (mg/dL) برای HDL بالا (مطلوب) و کمتر از 40 mg/dL برای مردان و کمتر از 50 mg/dL برای زنان به عنوان HDL پایین (نامطلوب).
اسپکتروفوتومتری (رنگ‌سنجی): این روش بر اساس اندازه‌گیری نور جذب شده یا منعکس شده از یک نمونه است تا میزان کلسترول HDL را محاسبه کند.
آزمایش HDL، که به نام کلسترول خوب نیز شناخته می‌شود، سطح کلسترول موجود در لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا (HDL) در نمونه خون را اندازه‌گیری می‌کند. این آزمایش اغلب به عنوان بخشی از آزمایش پروفایل لیپیدی انجام می‌شود که شامل کلسترول کل، LDL، HDL، و تری‌گلیسریدها می‌باشد. آزمایش HDL بیشتر برای ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی-عروقی انجام می‌شود. این آزمایش می‌تواند به عنوان بخشی از ارزیابی اولیه خطر، بررسی مقدار کلسترول در طول زمان، یا به عنوان بخشی از پاسخ به درمان در بیماری‌های قلبی-عروقی انجام شود.