آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Luteinizing Hormone Test
Lutropin. تست هورمون لوتئینه کننده
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
انتقال روی یخ
ترجیحا بیمار ناشتا باشد، فعالیت جنسی و استرس از 2 روز قبل نداشته باشد
همولیز،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
نمونه‌ها در دمای یخچال تا 14 روز و منجمد تا 6 ماه قابل نگهداری هستند.
محدوده‌های نرمال LH بسته به جنسیت، سن و مرحله چرخه قاعدگی در زنان متفاوت است. برای زنان، در فاز فولیکولار چرخه قاعدگی، مقادیر نرمال بین 1 تا 12 IU/L و در اوج تخمک‌گذاری بین 9 تا 80 IU/L می‌باشد. مردان 20 تا 70 سال مقادیر نرمال بین 2 تا 9 IU/L است.
از روش Chemiluminescence Immunoassay انجام می‌گیرد که دقت بالایی در تشخیص میزان هورمون دارد.
آزمایش هورمون لوتئینیزان (LH) برای سنجش میزان این هورمون در خون انجام می‌شود که نقش مهمی در فرایندهای باروری و تولیدمثل در هر دو جنس مرد و زن دارد. در زنان، LH به تحریک تخمک‌گذاری و تولید پروژسترون کمک و در مردان، تولید تستوسترون را تحریک می‌کند که برای تولید اسپرم ضروری است. آزمایش LH برای تشخیص اختلالات باروری، بررسی وضعیت تخمک‌گذاری، تشخیص اختلالات هیپوفیز و همچنین برای تشخیص زودرس یا دیررس بودن بلوغ در کودکان انجام می‌شود.