آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mucopolysaccharid Quantitative Test
آزمایش کمی موکوپلی‌ساکارید
ادرار رندم صبح
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
از تجویز هپارین با وزن مولکولی پایین پیش از نمونه گیری خودداری شود
آلودگی، نمونه‌هایی که تیره یا خونی هستند باید سانتریفیوژ شوند تا جداسازی صورت گیرد
۱ هفته در یخچال
درماتان سولفات: کمتر یا مساوی با 1.00 میلی‌گرم به ازای هر میلی‌مول کراتینین هپاران سولفات: کمتر یا مساوی با 0.50 میلی‌گرم به ازای هر میلی‌مول کراتینین برای افراد زیر 4 سال و کمتر یا مساوی با 0.25 میلی‌گرم به ازای هر میلی‌مول کراتینین برای افراد بالای 5 سال کراتان سولفات: مقادیر مختلف بر اساس سن کوندرویتین-6 سولفات: مقادیر مختلف بر اساس سن
LC-MS/MS به دلیل دقت بالا در آنالیز
آزمایش کمی موکوپلی‌ساکارید (MPS)، یک آزمایش بیوشیمیایی است که به منظور تشخیص و کنترل بیماران مبتلا به انواع مختلف موکوپلی‌ساکاریدوز (MPS) انجام می‌شود. این آزمایش با آنالیز سولفات‌های اختصاصی مرتبط با حداقل ۱۳ اختلال مختلف انجام می‌پذیرد. موکوپلی‌ساکاریدوزها شامل MPS I, II, III, IV, VI, و VII هستند. انباشتگی ناشی از تجزیه نشدن گلیکوزامینوگلیکان‌ها (GAGs) به دلیل کمبود آنزیم‌های خاص در بدن، باعث بروز علائم بالینی این گروه از اختلالات می‌شود.