آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Nor-Metanephrin Test
nor-Metanephrin
آزمایش نور-متانفرین
سرم و ادرار ۲۴ ساعته
10ml برای ادرار و ۲ میلی لیتر برای خون
هورمون شناسی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
نمونه باید در ظروف تاریک نگه داشته شود. عدم مصرف این مواد غذایی و داروها ۱۰ تا ۱۴ ساعت قبل از انجام آزمایش: غذاهای حاوی تیرامین مانند پنیرهای سنتی و شکلات، نوشیدنی‌های حاوی کافئین مانند قهوه و چای، وانیل و داروهای خاصی مانند ضد افسردگی‌ها و برخی داروهای ضد فشار خون بالا خودداری کنند.
۴روز در ۸-۲درجه،مدت طولانی تر در ۲۰-
021019-506 اندازه گيري کمّي نورمتانفرين آزاد در سرم و 057772-621 برای اندازه گيري کمّي نورمتانفرين در ادرار 24 ساعته
محدوده‌های نرمال برای متانفرین پلاسما کمتر از 0.5 نانومول بر لیتر و برای نورمتانفرین پلاسما کمتر از 0.9 نانومول بر لیتر است.
از تکنیک کروماتوگرافی مایع ترکیبی با طیف‌سنجی جرمی مضاعف (LC-MS/MS) استفاده می‌شود. این تکنیک به دلیل دقت بالا و حساسیت اختصاصی در تشخیص متابولیت‌های کوچک مانند متانفرین و نورمتانفرین، برای این آزمایش انتخاب می‌شود. LC-MS/MS می‌تواند مولکول‌ها را با دقت بالا شناسایی و کمیت‌ سنجی کند، چون برای تشخیص دقیق بیماری‌هایی نظیر فئوکروموسیتوما ضروری است.
آزمایش نور-متانفرین برای سنجش میزان متانفرین و نورمتانفرین در خون یا ادرار انجام می‌شود. این آزمایش برای تشخیص تومورهای غدد فوق کلیوی به نام فئوکروموسیتوما (pheochromocytoma) استفاده می‌شود. متانفرین و نورمتانفرین متابولیت‌هایی از اپی‌نفرین (epinephrine) و نوراپی‌نفرین (norepinephrine) هستند که مشترکا با کاتکولامین‌ها (catecholamines) توسط فئوکروموسیتوماها و دیگر تومورهای مشتق شده از مغز استخوان ترشح می‌شوند.