آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

The Platelet-large cell ratio Test
آزمایش نسبت سلول‌های بزرگ پلاکتی
whole blood EDTA
هماتولوژی
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز، لخته،فریز، ضدانعقاد نامناسب
حداکثر 6 ساعت در دمای اتاق یا 24 ساعت در دمای یخچال
به صورت کلی، به شکل درصد پلاکت‌هایی تعریف می شود که از حجم پلاکت طبیعی یعنی ۱۲ فمتولیتر در تعداد کل پلاکت ها فراتر می روند. اما محدوده بهینه اعلام شده توسط HealthMatters.io 16 - 41.3٪ است.
آزمایش P-LCR معمولاً به عنوان بخشی از تست CBC انجام می شود.
تست P-LCR آزمایش خونی است که درصد پلاکت های بزرگ را در کل پلاکت ها اندازه گیری می کند و برای ارزیابی سلامت پلاکت ها و تشخیص برخی اختلالات خونی تجویزمی شود. این آزمایش می‌تواند اطلاعاتی در مورد بیماریهایی مانند ترومبوسیتوز که در آن تعداد پلاکت‌ها بسیار زیاد است، و ترومبوسیتوپنی که با مقدار پلاکت‌ پایین مشخص می‌شود، ارائه دهد. همچنین در بیماریهایی مانند هیپرلیپیدمی که می تواند خطر ترومبوز را نشان دهد، کاربرد دارد.