آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Rubella Antibody (IgM)
Rubella Titer, Rubella Antibody Test, آزمایش آنتی‌بادی روبلا
ایمونولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرايط خاص ندارد.
همولیز ،لیمپیک،ذوب و فریز مکررنمونه،قرار دادن در حرارت بالا
یک هفته در دمای ۸-۲درجه،۱۴روز در دمای ۲۰-
آزمایش‌های سرولوژیک مانند ELISA یا آزمایش‌های مبتنی بر فلوئورسانس برای تشخیص IgM علیه ویروس روبلا استفاده می‌شوند.
تست انتی بادی روبلا (IgM)، آزمایشی است که برای بررسی عفونت‌های اخیر با ویروس روبلا انجام می‌گیرد. دلایل انجام آزمایش: بررسی واکنش ایمنی پس از واکسیناسیون بررسی ایمنی در برابر روبلا، مخصوصاً در زنان باردار یا زنانی که قصد بارداری دارند تشخیص عفونت‌های اخیر یا گذشته روبلا