آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Selenium Test
serum or plasma & urine
بیوشیمی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌ها در شرایط خنک و به دور از نور منتقل می‌شوند.
شرایط خاصی ندارد.
نمونه در لوله رنگی ریخته نشود. نمونه‌های آلوده، همولیز شده
نمونه‌های خون باید در یخچال نگهداری شوند. نمونه‌های ادرار ممکن است به افزودنی‌های نگهدارنده نیاز داشته باشند.
محدوده نرمال سلنیوم در خون بین 70 تا 150 نانوگرم در میلی‌لیتر است.
معمولاً از روش‌هایی مانند جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) یا پلاسمای جفت شده القایی (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) استفاده می‌شود.
سلنیوم یک عنصر کمیاب است که نقش‌های حیاتی در بدن انسان دارد. تست سلنیوم در سرم یا پلاسما و ادرار برای سنجش سطح این عنصر در بدن انجام می‌شود. این تست در شرایط خاصی مانند بررسی کمبود سلنیوم، تشخیص مسمومیت با سلنیوم و بررسی سلامتی افرادی که از مکمل‌های حاوی سلنیوم استفاده می‌کنند انجام می‌گیرد.