آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

single cell gel electrophoresis assay
Seminal fluid، مانند خون، سلول‌های اپیتلیال
اندازه نمونه بستگی به نوع سلول و هدف آزمایش دارد. معمولاً چند هزار سلول است.
متفرقه
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
نمونه‌های آلوده، دارای تغییرات فیزیکی مثلاً همولیز سلول‌های خون، نمونه قدیمی
نمونه‌ها باید در دمای مناسب و دور از نور نگهداری شوند تا از تخریب DNA جلوگیری شود.
در سلول‌های سالم، میزان آسیب و DNA دنباله‌دار دراز باید کم باشد. تعریف دقیق محدوده نرمال بسته به پروتکل آزمایش و نوع نمونه‌های مورد بررسی متفاوت است.
سلول‌ها روی لام میکروسکوپی پخش می‌شوند. با استفاده از محلول لیز کننده تیمار می‌گردند تا غشاء سلولی از بین برود. لام‌ها در محیط الکتروفورز قرار می‌گیرند و DNA آسیب دیده به سمت آند حرکت می‌کند. سپس DNA با رنگ‌هایی مانند اتیدیوم برماید رنگ‌آمیزی شده و زیر میکروسکوپ مشاهده می‌شوند.
آزمایش الکتروفورز ژل سلول تکی که با نام آزمایش کُمت (Comet assay) نیز شناخته می‌شود، یک تکنیک میکروسکوپی سلولی برای اندازه‌گیری آسیب و ترمیم DNA سلول است. این روش به دلیل فرم منحصر به فرد DNA آسیب‌دیده که شبیه به ستاره دنباله‌دار (کمت) است، به این نام معروف شده است. در کل، آزمایش کمت روشی دقیق در بررسی آسیب DNA و توانایی سلول‌ها در ترمیم آن است. این آزمایش در تحقیقات مرتبط با بیولوژی سلولی، سرطان‌شناسی، توکسیکولوژی و ارزیابی خطرات محیطی کاربرد فراوان دارد. کاربرد آن در حوزه‌های زیر مهم است: بررسی سلامت باروری: آسیب DNA در اسپرم می‌تواند بر باروری و سلامت جنین تأثیر بگذارد. آزمایش کمت برای ارزیابی سلامت اسپرم اهمیت زیادی دارد. تحقیقات توکسیکولوژی: برای ارزیابی اثرات مواد شیمیایی و سایر عوامل محیطی بر سلامت اسپرم و توانایی باروری. پزشکی تولیدمثل: در تشخیص و درمان مشکلات ناباروری، ارزیابی آسیب DNA در اسپرم می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار پزشک قرار دهد. بررسی اثرات درمان‌: مثلا ارزیابی تاثیر شیمی‌درمانی یا پرتو درمانی بر سلامت اسپرم. در استفاده از این روش برای تحلیل مایع منی، دقت در جمع‌آوری، آماده‌سازی و نگهداری نمونه‌ها بسیار مهم است تا از دقت و قابلیت اعتماد نتایج اطمینان حاصل شود.