آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Torque Teno Virus Polymerase Chain Reaction Test
نمونه‌های بیولوژیک همچون CSF، سرم، خون کامل، بافت، پلاسما، ادرار
۲ تا ۵ میلی‌متر
ژنتیک
آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز یا آلودگی
در کوتاه مدت در فریزر در طولانی مدت در -70°C یا کمتر
به طور کلی به عنوان یک ویروس غیر بیماری‌زا در نظر گرفته می‌شود و معمولاً محدوده نرمال مشخصی برای بار ویروسی آن تعیین نمی‌شود.
نمونه پلاسما گرفته و DNA ویروسی از نمونه با تکنیک های تخصصی جداسازی ماده ژنتیکی استخراج می شود. تکنیک PCR برای تکثیر و همانندسازی قطعات خاصی از DNA TTV موجود در نمونه انجام و سپس DNA تکثیر شده با تکنیک‌های مولکولی، مانند الکتروفورز ژل یا روش‌های مبتنی بر فلورسانس، شناسایی و آنالیز می‌شود. وجود یا عدم وجود DNA TTV در نمونه بر اساس نتایج آنالیز PCR مشخص می‌گردد.
تست TTV PCR نوعی تست تشخیصی مولکولی است که به منظور تشخیص وجود ویروس Torque Teno (TTV) در نمونه های بیولوژیکی انجام می شود. TTV یک ویروس DNA کوچک و تک رشته ای است که در جمعیت های انسانی در سراسر جهان شناسایی شده و عضوی از خانواده Anelloviridae است. تست TTV PCR برای کارهای تحقیقاتی و برای مطالعه شیوع و تنوع ژنتیکی ویروس Torque Teno در جمعیت های مختلف انجام می‌شود و یک تست تشخیصی بالینی روتین نیست. این تست در مطالعاتی که ارتباط بین عفونت TTV و برخی بیماری‌ها را بررسی می‌کنند، نیز انجام می‌شود اما اهمیت بالینی آن به صورت کامل شناخته نشده است.