آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urine Creatinine Test
Creatinine Urine Test, Cr Urine Test
یک نمونه ادرار تصادفی در یک ظرف تمیز و استریل جمع آوری می شود. ممکن است برای ارزیابی‌های خاصی نیاز به جمع‌آوری ادرار در یک دوره خاص (مثلاً ۲۴ ساعت) باشد.
بیوشیمی
آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای محیط
پرهیز از خوردن گوشت در 24 ساعت قبل. خونریزی هموروئیدی یا داشتن دوره قاعدگی ممکن است بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد و باید قبل از آزمایش به اطلاع رسانده شود
اگر آزمایش فوری امکان پذیر نیست، نمونه ادرار در یخچال گذاشته می‌شود. اما باید از انجماد اجتناب شود.
24h;: آقایان بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال - محدوده: 800 - 2000 بانوان بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال - محدوده: 600 - 1800
غلظت کراتینین با استفاده از روش‌های مختلفی مانند واکنش Jaffe یا سنجش آنزیمی اندازه‌گیری می‌شود.
تست کراتینین ادرار غلظت کراتینین را در نمونه ادرار اندازه گیری می کند. کراتینین یک ماده زائد است که در متابولیسم ماهیچه ها تولید و توسط کلیه ها دفع می‌گردد. این آزمایش معمولاً برای ارزیابی عملکرد کلیه و نرمالیزاسیون یا "تنظیم" مقادیر سایر مواد در ادرار استفاده می شود و تفسیر دقیق تری از آزمایش های مختلف ادرار ارائه می دهد. موارد انجام آزمایش کراتینین ادرار: ارزیابی عملکرد کلیه: برای ارزیابی عملکرد کلی کلیه. مقادیر غیر طبیعی کراتینین می‌تواند نشان دهنده اختلال در عملکرد کلیه باشد. نرمالیزاسیون سایر آزمایش‌ها: معمولاً کراتینین در کنار سایر مواد (مانند پروتئین، هورمون ها) در ادرار اندازه گیری می شود تا تغییرات غلظت ادرار را تنظیم کند. محدوده طبیعی مقادیر کراتینین ادرار متفاوت است و تفسیر آزمایش به عواملی مانند سن، جنس و توده عضلانی بستگی دارد.