آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Von Willebrand
vWF Assay, vWF Antigen Test, or vWF Test
خون کامل
هورمون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در تیوب دارای EDTA
شرایط خاصی ندارد
لخته شدن خون یا آلودگی آن
در آزمایشگاه خون از بیمار گرفته و سپس سرم جدا می‌شود. تست vWF به روش‌های مختلفی از جمله الایزا و immunoturbidimetric assays انجام می‌گردد و غلظت فاکتور فون ویلبراند در خون اندازه‌گیری می‌شود.
آزمایش فون ویلبراند (vWF)، نوعی آزمایش خون است که برای ارزیابی مقدار فاکتور فون ویلبراند در خون انجام می شود. فاکتور فون ویلبراند پروتئینی است که نقش مهمی در لخته شدن خون دارد. این آزمایش به تشخیص و پیگیری اختلالات خونی، مخصوصاً بیماری فون ویلبراند کمک می کند. بیماری فون ویلبراند یک اختلال ژنتیکی است که با اختلال در لخته شدن خون ناشی از کمبود یا اختلال عملکرد فاکتور فون ویلبراند مشخص می شود. این مشکل می تواند پس از جراحات، جراحی ها یا قاعدگی باعث خونریزی بیش از حد یا طولانی مدت شود. این آزمایش برای ارزیابی سایر اختلالات خونی یا بیماری‌هایی که در میزان یا عملکرد فاکتور فون ویلبراند ناهنجاری وجود داشته باشد، نیز انجام شود که شامل اختلالات پلاکتی خاص و بیماری‌های اکتسابی مانند اختلالات خودایمنی هستند. نتایج آزمایش فون ویلبراند اطلاعاتی در مورد مقدار و عملکرد فاکتور فون ویلبراند در خون ارائه می دهد. نتایج غیر طبیعی می‌توانند نمایانگر یک اختلال خونریزی مانند بیماری فون ویلبراند یا بیماری دیگری باشند که بر لخته شدن خون تأثیر می گذارد. تصمیم گیری برای درمان بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی بر اساس تشخیص و شدت بیماری است. تشخیص دقیق با انجام آزمایش هایی مانند تست فون ویلبراند و جلوگیری از خونریزی بیش از حد، صورت می‌گیرد.