آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

مجله سلامت بصیر

مجله سلامت

نقش شاخص HOMA در تشخیص و پیگیری سرطان

مدلی ریاضی به نام شاخص ارزیابی مدل هومئوستاتیک (HOMA) که برای ارزیابی فعالیت سلول‌های β و مقاومت به انسولین و در دیابت استفاده می‌شود، می‌تواند برای تشخیص و فالوآپِ سرطان کاربرد داشته باشد.

بیشتر بخوانید »