مجله سلامت بصیر

مجله سلامت

تست فیبرینوژن

تست فیبرینوژن که به آن تست سطح فیبرینوژن نیز گفته می‌شود، آزمایشی است که غلظت فیبرینوژن را در خون اندازه گیری می‌کند. فیبرینوژن پروتئینی است

بیشتر بخوانید »