درمان زگیل تناسلی مردان

، زگیل تناسلی نوعی بیماری عفونی ویروسی به حساب می‌آید که در مردان این زگیل‌ها می‌توانند در اطراف یا روی اندام جنسی، مقعد و ناحیه کشاله ران ایجاد شوند.

تست AMH – کاربرد، تفسیر

Anti Mullerian Hormone یا به اختصار AMH نام یک هورمون است که در سلول‌های گرانولوزا (سلول‌هایی که در کیسه های تخمک یا فولیکول ها قرار گرفته اند) در تخمدان تولید می‌‌شود. به تست AMH، آزمایش ذخیره تخمدان نیز گفته می‌شود زیرا سطح غلظت این هورمون در خون از فاکتور‌های نشان دهنده تعداد Ovum در تخمدان است.