اهمیت تست های آزمایشگاهی برای ورزشکاران

آزمایش CBC

تست‌ CBC و یا Complete Blood Count آزمایش شمارش تعداد سلول ها در خون است و اطلاعات مفیدی در مورد سلامت کلی بدن ارائه می‌دهد و می‌تواند به بررسی سلامت در طول ورزش کمک کنند.

چند دلیل ضروری بودن تست CBC در این زمینه عبارتند از: ارزیابی سلامت کلی، تشخیص کم خونی، تشخیص عفونت یا التهاب، ارزیابی وضعیت هیدراتاسیون، بررسی تعداد پلاکت ها، بررسی مقدار هموگلوبین و پیگیری پیشرفت ورزشی در طول زمان.

انجام  تست CBC در ﻃﻮل ورزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮصا ﺑﺮاي ورزﺷﮑﺎران و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ورزشی سنگین دارﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

تست هورمون محرک تیروئید (TSH)

هورمون محرک تیروئید (TSH) توسط غده هیپوفیز تولید می شود و نقش مهمی در تنظیم عملکرد تیروئید ایفا می کند که به نوبه خود بر متابولیسم، مقدار انرژی و عملکرد فیزیکی کلی بدن تأثیر می گذارد.

بررسی مقدار سطوح TSH برای ارزیابی تأثیر استرس فیزیکی بر عملکرد تیروئید، اطمینان از عملکرد بهینه تیروئید برای ورزش و بهبودی، شناسایی زودهنگام اختلالات تیروئید و مدیریت دارو برای افراد مبتلا به بیماری‌های تیروئید اهمیت دارد. انجام منظم آزمایش TSH برای ورزشکاران و افراد فعال برای حفظ عملکرد بهینه تیروئید و جلوگیری از بروز overtraining syndrome ضروری است.

تست FBS

 قند خون ناشتا یا FBS یک شاخص ضروری برای بررسی مقدار گلوکز خون افراد پس از گرسنگی است و اطلاعات مهمی در مورد سلامت متابولیک ارائه می دهد. تست‌ FBS در درک پاسخ بدن به گرسنگی ، تشخیص مقدار غیرطبیعی قند خون و ارزیابی حساسیت به انسولین در طول ورزش اهمیت دارد.

همچنین در تضمین ایمنی در حین ورزش، بهینه سازی عملکرد و پیشگیری از بیماری های طولانی مدت مانند دیابت نوع ۲ نقش دارد. برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری های مزمن مرتبط با مقدار بالای قند خون، بررسی منظم FBS به افراد توصیه می شود.

تست ویتامین D3

ویتامین D3 که در پوست با قرار گرفتن در معرض نور خورشید سنتز می‌شود یا از غذا و مکمل‌ها به دست می‌آید، برای سلامت استخوان، عملکرد سیستم ایمنی و عملکرد ماهیچه‌ها ضروری است.

برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد مصرف مکمل ها و قرار گرفتن در معرض نور خورشید، بهینه سازی عملکر ورزشی، کاهش خطر آسیب و اطمینان از سلامت کلی بدن، آزمایش منظم مقدار ویتامین D3 با آزمایش خون توصیه می‌شود.

نیازهای افراد به ویتامین D3 متفاوت است و توصیه دریافت آن باید بر اساس نتایج آزمایش و مشورت با متخصصان باشد. فاکتورهایی مانند موقعیت جغرافیایی، رژیم غذایی و رنگدانه‌های پوست نیز بر مقدار ویتامین D3 تأثیر می‌گذارند که نیاز به آزمایش منظم برای افرادی دارد که ورزش می‌کنند.