آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Drug Abuse Test
تست اعتیاد
آزمایش مواد مخدر
ادرار، خون، بزاق یا مو
ادرار: معمولاً ۳۰ تا ۶۰ میلی‌لیتر. خون: ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر. بزاق: حدود ۲ میلی‌لیتر. مو: چند سانتیمتر از ریشه مو
بیوشیمی
نمونه‌ها در اسرع وقت پس از جمع‌آوری به آزمایشگاه منتقل شوند. برای نمونه‌های ادرار و خون، این فاصله نباید بیشتر از ۲۴ ساعت باشد.
ادرار: در دمای ۲-۸ درجه سلسیوس (یخچالی)، خون: در دمای ۲-۸ درجه سلسیوس، بزاق: در دمای ۲-۸ درجه سلسیوس (یخچالی)، مو: در دمای اتاق
قبل از انجام آزمایش سوء مصرف مواد، فرد باید از مصرف مواد مخدر، الکل، داروهای تأثیرگذار و غذاهای خاص خودداری کرده و آزمایشگاه را از داروهای مصرفی خود مطلع کند، بهداشت فردی را رعایت کرده و استرس نداشته باشد.
وجود خون در ادرار (در صورت عدم نیاز به آنالیز خونی). همولیز شدید در نمونه خون. آلودگی نمونه به مواد خارجی. عدم رعایت دمای مناسب در نگهداری نمونه‌ها
در دمای ۲-۸ درجه سلسیوس
محدوده نرمال برای هر ماده مخدر می‌تواند متفاوت باشد، ولی به طور کلی عدم وجود مواد مخدر در نمونه‌ها نتیجه نرمال محسوب می‌شود.
تکنیک‌های Immunoassay. کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرمی (GC-MS). کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی (LC-MS)
این آزمایش برای تشخیص سوء مصرف مواد در بیماران، نظارت بر بیماران در حال ترک اعتیاد، تست‌های پیش‌استخدامی و بررسی تصادفات و جرائم انجام می‌گردد