آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Centromer(AgG)
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در5روز در 8-2 درجه،3روز در منفی20درجه
گرفتن نمونه خونو جداسازی سرم که حاوی آنتی بادی‌ها است. سرم با تکنیک‌های ایمونولوژیک خاص همچون الایزا برای تشخیص آنتی‌بادی‌های سنترومر کروموزوم آنالیز می‌شود. اگر آنتی‌بادی‌های Anti-Centromere در سرم بیمار بالا باشند، نشان‌دهنده سندروم کرست باشد.
تست Anti-Centromere Antibody (IgG) یک تست خونی است که برای تشخیص برخی از بیماری‌های خودایمنی و تخصصاً برای تشخیص سندروم کرست (Crest Syndrome)، که یک نوع از اختلالات خودایمنی است، استفاده می‌شود. این تست به منظور تشخیص آنتی‌بادی‌هایی که در بیماری‌های خودایمنی و اختلالات ایمنی سیستمیک تولید می‌شوند، انجام می‌گردد. سندروم کرست یک اختلال خودایمنی است که زیرگروه اسکلرودرما سیستمیک (Systemic Sclerosis) است . این سندروم با مشکلاتی در سیستم ایمنی بدن و تغییرات در بافت‌های مختلف بدن همراه است. نام "کرست" از اولین حروف کلمات کالسینوزیس (Calcinosis)، سندرم رینود (Raynaud's phenomenon)، اختلال عملکرد مری(Esophageal dysfunction)، اسکلروداکتیلی (Sclerodactyly) و گشادشدگی مویرگ‌ها (Telangiectasia) گرفته شده است. کالسینوزیس: این وضعیت به تراکم مواد کلسیمی در بافت‌های نرمی از بدن اشاره دارد و می‌تواند به تورم و آسیب بافت‌ها منجر شود. سندرم رینود: این وضعیت با تغییر رنگ پوست دست‌ها و پاها به علت انقباض عروق در واکنش به سرما یا استرس شناخته می‌شود. اختلال عملکرد مری: به اختلالات در عملکرد مری برزوفاژئال (مری بالای معده) و مشکلات در بلعیدن ارتباط دارد. اسکلروداکتیلی : این وضعیت با تغییرات در پوست دست‌ها و انگشتان به صورت ایجاد سفتی و افزایش ضخامت پوست اشاره دارد. تلانژکتازی : این وضعیت به توسعه عروق کوچک و شفاف در پوست اشاره دارد. Crest Syndrome یک بیماری نادر است و نیاز به مراقبت و درمان تخصصی دارد. درمان می‌تواند به کنترل علائم، کاهش التهاب و افزایش کیفیت زندگی بیمار کمک کند.