آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Entameba Histolytica (IgG,M)
آنتی انتامبا هیستولیتیکا
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در1روز در 8-2 درجه،3روز در منفی20درجه
گرفتن نمونه خون و پردازش سرم حاوی آنتی بادی در آزمایشگاه به روش الایزا. IgM (ایمونوگلوبولین M): آنتی بادی های IgM اولین آنتی بادی هایی هستند که توسط سیستم ایمنی در پاسخ به عفونت جدید Entameba Histolytica تولید می شوند. IgG (ایمونوگلوبولین G): آنتی بادی های IgG دیرتر تولید می شوند و برای مدت طولانی تری در جریان خون باقی می مانند که نشان دهنده عفونت Entameba Histolytica از قبل یا اکنون هستند. مثبت شدن IgM: نشان دهنده عفونت Entameba Histolyticaجدید است. مثبت شدن IgG: نشان دهنده عفونت Entameba Histolytica در گذشته یا مزمن است. منفی شدن IgM و IgG: نشان دهنده عدم وجود آنتی بادی قابل تشخیص است، یعنی عفونت جدید یا قبلی Entameba Histolytica وجود ندارد. اما توجه داشته باشید که این آزمایش شاید عفونت های بسیار تازه را تشخیص ندهد، زیرا برای ایجاد آنتی بادی ها زمان لازم است.
تست آنتی بادی آنتی انتامبا هیستولیتیکا (IgG و IgM) یک آزمایش خون است که برای تشخیص آنتی بادی های تولید شده توسط سیستم ایمنی در پاسخ به عفونت ناشی از انگل انتامبا هیستولیتیکا انجام می شود. انتامبا هیستولیتیکا یک انگل تک سلولی است که عفونت معده و روده را در انسان ایجاد می‌کند. این انگل باعث بروز بیماری "آمبیازیس" می‌شود. آمبیازیس نوعی عفونت روده‌ای است و به علت مصرف آب یا غذاهای آلوده به این انگل یا تماس دست‌ها با مناطق آلوده منتقل شود. تشخیص دقیق آمبیازیس با آزمایش‌های مختلف شامل آزمایش‌های خون و بررسی مدفوع می‌باشد. این بیماری معمولاً با مصرف داروهای ضدانگلی مانند مترونیدازول یا تینیدازول درمان می‌شود. برای پیشگیری از این عفونت باید آب و غذای سالم و تمیز مصرف و بهداشت فردی مخصوصاً دست‌ها را رعایت کرد.