آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Platelet Ab
Anti-Platelet Antibodies, Anti-Platelet Antibody Assay, یا Platelet Autoantibodies
serum ، خون هپارینه، خون
هورمون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در5روز در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
محدوده طبیعی آزمایش آنتی بادی ضد پلاکتی معمولاً منفی گزارش می شود
این آزمایش معمولاً شامل گرفتن نمونه خون و جداسازی سرم از بیمار است. سپس با روش الایزا وجود آنتی بادی هایی که پلاکت ها را هدف قرار می دهند، تشخیص داده می شود.
تست Anti Platelet Ab برای تشخیص و پیگیری بر بیماری‌های ناشی از تخریب یا اختلال عملکرد پلاکت انجام می‌شود، شامل: ترومبوسیتوپنی ایمنی (ITP): در ITP سیستم ایمنی به اشتباه به پلاکت ها حمله کرده و آنها را از بین می برد و باعث کاهش تعداد پلاکت ها می‌شود و می تواند به تشخیص وجود اتو آنتی بادی پلاکتی کمک کند که ویژگی ITP است. ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو: برخی از داروها می توانند باعث تولید آنتی بادی هایی شوند که پلاکت ها را هدف قرار می دهند و باعث کاهش تعداد پلاکت ها می شود و می تواند به تشخیص علل ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو کمک کند. پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP): این آزمایش در درجه اول بر تشخیص تخریب پلاکت متمرکز است، اما برای افتراق TTP از سایر بیماری‌های ترومبوسیتوپنیک نیز انجام می‌گردد. در TTP لخته های خون در رگ های خونی کوچک تشکیل و باعث کاهش تعداد پلاکت ها می‌شود. سایر اختلالات پلاکتی ایمنی: علاوه بر ITP، اختلالات پلاکتی ایمنی متنوعی وجود دارند و در تشخیص و پیگیری این بیماری‌ها مفید است.