آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti PR3(CANCA)
Cytoplasmic Anti-Neutrophil, Cytoplasmic Antibodies test
serum ، خون هپارینه، خون
هورمون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
یک هفته_۲۰ درجه
۱. نمونه‌برداری: یک نمونه خون از فرد گرفته می‌شود. این نمونه معمولاً از رگ دست یا آرنج گرفته می‌شود. ۲. آزمایشگاه: نمونه خون به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. با تکنیک‌های خاص، آنتی‌بادی‌های cANCA وارد نمونه خون می‌شوند و در صورت وجود آنتی‌بادی‌ها، واکنش آنتی‌ژن-آنتی‌بادی رخ می‌دهد. ۳. آنالیز نتایج: نتایج آنالیز شده و میزان آنتی‌بادی‌های cANCA در نمونه‌ها اندازه‌گیری می‌شود. این نتایج به صورت مثبت یا منفی برای حضور آنتی‌بادی‌های cANCA تفسیر می‌شوند. ۴. گزارش نتایج: نتایج تست توسط پزشک متخصص به فرد اعلام می‌شوند. در صورتی که نتایج مثبت باشند، ممکن است نیاز به تشخیص دقیق‌تر توسط پزشک باشد.
آنتی‌PR3 (ANCA) یک نوع آزمایش آنتی‌بادی است که در تشخیص برخی از بیماری‌های خود ایمنی مهم به نام واسکولیت آنژیت میکروسکوپیک (Vasculitis) استفاده می‌شود. ANCA مخفف "Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody" است که به معنای "آنتی‌بادی ضد سیتوپلاسم نوتروفیل‌ها" می‌باشد. این آزمایش بر اساس تشخیص واکنش بین آنتی‌بادی‌های موجود در خون و نوتروفیل‌های سیتوپلاسم (یک نوع سلول سفیدخون) صورت می‌گیرد. آنتی‌PR3 یک نوع آنتی‌بادی ضد نوتروفیل‌ سیتوپلاسم است که به پروتئینایز PR3 (Proteinase 3) درون نوتروفیل‌ها وارد می‌شود. PR3 یک آنزیم است که در تجزیه مواد آلی و ایجاد واکنش‌های دفاعی سلول‌های نوتروفیل‌ سیتوپلاسمی نقش دارد. اگر در بدن بیمار دچار واسکولیت آنژیت میکروسکوپیک اختلالی رخ داده باشد، نوتروفیل‌ها آسیب می‌بینند و PR3 آزاد می‌شود. در پاسخ به این وضعیت، سیستم ایمنی بدن آنتی‌بادی‌های ضد PR3 تولید می‌کند. آزمایش آنتی‌PR3 یکی از ابزارهای تشخیصی بیماری‌های واسکولیت آنژیت میکروسکوپیک است. این بیماری‌ها اغلب با التهاب انواع مختلف دیواره‌ی عروق کوچک و متوسط ارتباط دارند. بیماری‌های واسکولیت آنژیت میکروسکوپیک می‌توانند تاثیراتی جدی بر روی اعضای مختلف بدن داشته باشند و باعث مشکلاتی در کلیه‌ها، ریه‌ها، پوست و عصب‌ها شوند. مثالی از بیماری‌های واسکولیت آنژیت میکروسکوپیک که با آزمایش ANCA مرتبط است، بیماری گرانولوماتوز وازکولیت آنژیت میکروسکوپیک (GPA) می‌باشد. این آزمایش در تشخیص، پیگیری و ارزیابی درمان این نوع بیماری‌ها مفید است.