آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Rubella Ab(IgG ,M)
تست "تشخیص آنتی‌بادی‌های روبلا (IgG و IgM)" "تست آنتی‌بادی روبلا" "آزمایش روبلا"
serum ، خون هپارینه، خون
هورمون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در1هفته در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
IgG:بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال- محدوده: Negative: 11 IgM: بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال- محدوده: Negative: 1.1
نمونه‌برداری: نمونه خون از فرد گرفته می‌شود. این نمونه معمولاً از رگ دست یا آرنج گرفته می‌شود. آزمایشگاه: نمونه به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. از تکنیک‌های خاص برای تشخیص و اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های IgG و IgM در نمونه خون استفاده می‌شود. آنالیز نتایج: نتایج آنالیز شده و میزان آنتی‌بادی‌های IgG و IgM برای روبلا در نمونه‌ها اندازه‌گیری می‌شود. این نتایج به عنوان مثبت یا منفی برای حضور آنتی‌بادی‌ها تفسیر می‌شوند. گزارش نتایج: نتایج تست توسط پزشک متخصص به فرد اعلام می‌شوند. در صورتی که نتایج ناهنجار باشند، پزشک مراحل بعدی اقدامات درمانی را مشخص می‌کند.
آنتی‌روبلا (Rubella) آنتی‌بادی‌هایی هستند که در بدن افراد در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون علیه ویروس روبلا تولید می‌شوند. این آنتی‌بادی‌ها از دو تیپ IgG و IgM تشکیل شده‌اند. آزمایش "آنتی روبلا آنتی‌بادی (IgG، IgM)" میزان این آنتی‌بادی‌ها را در خون انسان اندازه‌گیری می‌کند. - آنتی‌روبلا IgG: این آنتی‌بادی‌ها نمایانگر ایمنی و مقاومت افراد نسبت به ویروس روبلا هستند. اگر در گذشته به ویروس روبلا آلوده شده یا واکسینه شده‌اید، آنتی‌بادی‌های IgG در خونتان افزایش می‌یابد و به نوعی شما را در برابر عفونت مجدد با ویروس روبلا ایمن می‌کند. این ایمنی به "ایمنی‌بیولوژیکی" نامیده می‌شود. - آنتی‌روبلا IgM: این آنتی‌بادی‌ها نمایانگر بروز عفونت جدید یا اخیراً تجربه شده با ویروس روبلا هستند. اگر در آزمایش‌های خون مشاهده شده باشند، نشان دهنده‌ی عفونت تازه است. آزمایش "آنتی روبلا آنتی‌بادی (IgG، IgM)" معمولاً برای تشخیص عفونت یا ایمنی در برابر ویروس روبلا انجام می‌شود. در صورتی که نتایج نشان دهد آنتی‌بادی‌های IgG دارید، احتمالاً تجربه عفونت قبلی یا واکسیناسیون را داشته‌اید. اگر هم آنتی‌بادی‌های IgG و هم IgM در نتایج آزمایش مشاهده شوند، نشان‌دهنده‌ی عفونت تازه است.