آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Thiroglobulin Ab
تست تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد تیروگلوبولین
سرم، خون هپارینه، خون
هورمون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در1روز در 8-2 درجه.1هفته_۲۰ درجه
۱. نمونه‌برداری: نمونه خون از فرد گرفته می‌شود. ۲. آزمایشگاه: از تکنیک‌های خاص برای تشخیص آنتی‌بادی‌های ضد تیروگلوبولین استفاده می‌شود. ۳. آنالیز نتایج: نتایج آنالیز شده و میزان آنتی‌بادی‌های ضد تیروگلوبولین در نمونه اندازه‌گیری می‌شود. این نتایج به صورت مثبت یا منفی برای حضور آنتی‌بادی‌ها تفسیر می‌شوند. ۴. گزارش نتایج: نتایج تست توسط پزشک متخصص به فرد اعلام می‌شوند. اگر نتایج ناهنجار باشند، پزشک مراحل تشخیصی یا درمانی بیشتری را مشخص می‌کند.
آنتی‌تیروگلوبولین (Anti Thyroglobulin) آنتی‌بادی‌هایی هستند که در بدن تشکیل می‌شوند و به تیروگلوبولین، که یک پروتئین حاوی ید در تیروئید است، واکنش نشان می‌دهند. تیروئید یک غده مهم در گردن است که به تولید هورمون‌های تیروئیدی که نقش مهمی در کنترل میزان متابولیسم بدن دارند، می‌پردازد. تیروگلوبولین ابتدا در تیروئید تولید می‌شود و در فرآیند سنتز هورمون‌های تیروئیدی به کار می‌رود. آنتی‌تیروگلوبولین آنتی‌بادی‌هایی هستند که به تیروگلوبولین واکنش نشان می‌دهند و در برخی از موارد از جمله بیماری‌های خود ایمنی و آسیب به تیروئید تشکیل می‌شوند. آزمایش "آنتی‌تیروگلوبولین آنتی‌بادی" (Anti Thyroglobulin Antibodies) میزان این آنتی‌بادی‌ها در خون انسان را اندازه‌گیری می‌کند. این آزمایش به عنوان ابزاری در تشخیص و پیگیری بیماری‌های تیروئیدی و خود ایمنی مرتبط با آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در بیماری هاشیموتو (نوعی بیماری تیروئیدی خود ایمنی) و گاهی هم در برخی از بیماری‌های گوارشی خود ایمنی مانند بیماری کوئلیاک آنتی‌تیروگلوبولین آنتی‌بادی‌ها مشاهده می‌شوند.