آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

ADT test
استفراغ یا مدفوع خونی
حدود یک قاشق چای‌خوری
متفرقه
شرایط خاصی ندارد
قابل بایگانی نیست
معمولاً کمتر از 2% کل هموگلوبین
ماده ی مورد آزمایش را باید در آب امولسیفیه کرد تا هموگلوبین آزاد شود، و پس از سانتریفیوژ به مایع رویی صورتی رنگ که حاوی هموگلوبین است سود 1% اضافه می کنیم. در صورت وجود هموگلوبین جنینی مقاوم به قلیا محلول همچنان صورتی باقی می ماند، در حالیکه تقلیب (Denaturation) هموگلوبین مادر محلول رویی را قهوه ای مایل به زرد می کند.
تست APT یا تست پدیده آرتوس (Arthus Phenomenon Test) یک تست تشخیصی است که به منظور تمیز کردن خون جنین از خون مادر در مدفوع یا استفراغ نوزادان تجویز می‌شود. این تست بر اساس پدیده آرتوس (Arthus) که یک پدیده حساسیت نوع سوم (نوع III) است، انجام می‌شود. در این پدیده، کمپلکس‌های ایمنی (که از آنتی‌بادی‌ها و آنتی‌ژن‌ها تشکیل شده‌اند) در دیواره‌های عروق تشکیل شده و به واسطه آنتی‌ژن مورد نظر، واکنش التهابی وارد می‌شود. علت تجویز: وقتی که نوزادان در زمان زایمان خون مادر را می‌خورند، خون مادر ممکن است به مدفوع یا استفراغ نوزاد منتقل شود. این مدفوع یا استفراغ حاوی خون جنین و خون مادر است. برای تشخیص و تمیز کردن خون جنین از خون مادر، تست APT تجویز می‌شود. تفسیر نتایج: - اگر تغییرات التهابی واضح و قابل مشاهده در محل تزریق دیده شود، نشان دهنده وجود خون مادر در مدفوع یا استفراغ نوزاد است. - در صورتی که تغییرات التهابی نباشد یا به شدت کم باشد، این نشان می‌دهد که خون جنین از خون مادر تمیز شده است. تست APT برای تشخیص تمیزی خون جنین از خون مادر در مدفوع یا استفراغ نوزادان استفاده می‌شود. این تست ابزاری مطمئن برای تشخیص علت وجود خون مادر در نوزادان در زمان زایمان می‌باشد.