آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Benzodiazepins_Alprazolam
بنزودیازپین-آلپرازولام
ادرار، خون یا بزاق
بیوشیمی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیزخون
در1روز در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
1. جمع آوری نمونه: یک نمونه معمولاً ادرار، خون یا بزاق فرد جمع آوری می شود. 2. آماده سازی نمونه: نمونه جمع آوری شده برای اطمینان از اینکه در شرایط مناسب برای آزمایش قرار دارد، پردازش می شود شامل برچسب زدن، مستندسازی و آماده سازی مناسب برای جلوگیری از آلودگی. 3. ایمونواسی: نمونه جمع آوری شده سپس تحت آزمایش ایمونواسی قرار می گیرد. انواع مختلفی از ایمونواسی وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد، مانند ELISAs یا سنجش جریان جانبی. این سنجش ها از آنتی بادی هایی استفاده می کنند که مخصوص بنزودیازپین ها و دیازپام هستند. 4. واکنش اتصال: اگر بنزودیازپین ها یا دیازپام در نمونه وجود داشته باشد، به آنتی بادی های خاص مورد استفاده در آزمایش متصل می شوند. این اتصال یک کمپلکس آنتی ژن-آنتی بادی را تشکیل می دهد. 5. تشخیص و اندازه گیری: سیستم ایمونواسی شامل یک روش تشخیص است که اغلب شامل تغییرات رنگ یا نشانگرهای دیگر است. شدت واکنش متناسب با مقدار بنزودیازپین ها یا دیازپام در نمونه است. 6. مقایسه با استانداردها: شدت واکنش در نمونه آزمایش با منحنی استاندارد ایجاد شده با استفاده از غلظت های شناخته شده بنزودیازپین ها یا اگزازپام مقایسه می شود. این مقایسه به تعیین کمیت مقدار ماده در نمونه کمک می کند. 7. تفسیر نتیجه: نتایج آزمایش توسط متخصص تفسیر می شود. اگر شدت واکنش بالاتر از آستانه مشخصی باشد، نشان دهنده وجود بنزودیازپین یا آلپرازولام در نمونه است.
آلپرازولام یک داروی اعصاب مرکزی از دسته‌ی بنزودیازپین‌ها است. این داروها به عنوان مهارکننده‌های گیرنده‌های گاما-آمینوبوتیریک اسید (GABA) در مغز عمل می‌کنند. GABA یک گیرنده ترمیم‌کننده‌ی طبیعی در مغز است که فعالیت عصبی را کاهش می‌دهد و این دارو بر اساس آن اثرات آرام‌بخشی و ضداضطرابی دارد. کاربردهای اصلیآن عبارتند از: کنترل اختلالات اضطرابی: آلپرازولام به عنوان یک داروی ضداضطراب برای درمان اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب عمومی (Generalized Anxiety Disorder - GAD) و اختلال ترس از اجتماع (Social Anxiety Disorder) استفاده می‌شود. درمان اختلالات افسردگی: در برخی موارد، آلپرازولام به عنوان مکمل برای درمان افسردگی استفاده می‌گردد. درمان اختلالات خواب: آلپرازولام به عنوان یک داروی آرام‌بخش در کاهش اختلالات خواب مانند بی‌قراری و بیداری شبانه کمک کند. عملکرد دارو: آلپرازولام به مغز سیگنال می‌دهد که فعالیت عصبی را کاهش دهد و این گونه فعالیت‌ها، اثرات ضداضطرابی، آرام‌بخشی، و خواب‌آور دارد. زمان شروع اثر و مدت اثر: آلپرازولام یک بنزودیازپین کوتاه مدت است و در مدت نیمه عمر کوتاه از بین می‌رود. اثر اولیه آن معمولاً در ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پس از مصرف آغاز می‌شود.