آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Beta human chorionic gonadotropin Test
"Serial beta HCG"، "Repeat quantitative beta HCG"، "Human chorionic gonadotropin blood test - quantitative" و "Beta-HCG blood test - quantitative".
سرم،خون EDTAدار
هورمون شناسی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
یک هفته در یخچال 7-2 درجه. 30 روز در فریزر
مقدار آن در خون به شرایط خاصی بستگی دارد: زنان غیر باردار: کمتر از 5 میلی‌انترنشنال یونیت بر میلی‌لیتر (mIU/mL) مردان سالم: کمتر از 2 mIU/mL در دوران بارداری، مقدار HCG به سرعت در سه ماهه اول افزایش می‌یابد و سپس کمی کاهش می‌یابد. محدوده مورد انتظار HCG در زنان باردار بر اساس طول دوران بارداری است: 3 هفته: 5 - 72 mIU/mL 4 هفته: 10 -708 mIU/mL 5 هفته: 217 - 8,245 mIU/mL 6 هفته: 152 - 32,177 mIU/mL 7 هفته: 4,059 - 153,767 mIU/mL و غیره، با این محدوده‌ها بارداری تا دوره‌های بعدی ادامه می‌یابد​​.
روش الکتروشیمیایی ایمونواسی (ECLIA) که یک روش آزمایشگاهی پیشرفته است که برای اندازه‌گیری مقادیر مواد مختلف در خون استفاده می‌شود و شامل هورمون‌ها، تومور مارکرها، بیومارکرهای قلبی، و غیره می‌شود.
تست بتا هیومن کوریونیک گونادوتروپین (Beta-HCG) آزمایش خونی است که برای اندازه‌گیری میزان هورمون HCG در خون انجام می‌شود. این هورمون توسط جفت در دوران بارداری تولید می‌شود و در تشخیص بارداری و بررسی سلامت آن نقش دارد. همچنین، می‌تواند در تشخیص شرایطی غیر بارداری که باعث افزایش سطح HCG می‌شوند، به کار رود، مانند برخی از سرطان‌ها. علاوه بر این، برای تشخیص بارداری‌های غیرطبیعی مانند بارداری خارج رحمی یا حاملگی مولار و به عنوان بخشی از آزمایش‌های غربالگری سندرم داون انجام می‌شود.