آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Creatinine Test
آزمایش کراتینین
سرم یا پلاسما
بیوشیمی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
پرهیز از خوردن گوشت در 24 ساعت قبل. خونریزی هموروئیدی یا داشتن دوره قاعدگی ممکن است بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارد و باید قبل از آزمایش به اطلاع رسانده شود
عدم نگهداری در دمای مناسب، همولیز، لیپمیک
پایداری نمونه در دمای اتاق ۷ روز، در یخچال ۷ روز و در حالت منجمد ۳ ماه
محدوده نرمال برای کراتینین خونی در مردان بزرگسال ۰.۷۴ تا ۱.۳۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و برای زنان بزرگسال ۰.۵۹ تا ۱.۰۴ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر است​
غلظت کراتینین با استفاده از روش‌های مختلفی مانند واکنش Jaffe یا سنجش آنزیمی اندازه‌گیری می‌شود.
آزمایش کراتینین برای اندازه‌گیری میزان کراتینین در خون یا ادرار انجام می‌شود و به ارزیابی عملکرد کلیه‌ها کمک می‌کند. کراتینین یک محصول زائد متابولیک حاصل از تجزیه کراتین در عضلات است که به طور طبیعی توسط کلیه‌ها از خون فیلتر و از طریق ادرار دفع می‌شود. آزمایش برای تشخیص و بررسی بیماری‌های کلیه، ارزیابی خطر بیماری کلیه در افراد مبتلا به بیماری‌های خاص مانند دیابت یا فشار خون بالا، و بررسی عملکرد کلیه پس از پیوند انجام می‌شود​​​​.