آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Deoxy Cortisol Test
آزمایش دئوکسی کورتیزول، 11-دسوکسیکورتیزول
هورمون شناسی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه‌هایی که به درستی نگهداری نشده‌اند یا حجم کافی ندارند
قابل بایگانی نیست
محدوده نرمال برای 11-دئوکسی کورتیزول بسته به روش آزمایشگاهی و واحد‌های اندازه‌گیری متفاوت است.
LC/MS-MS به دلیل دقت بالا
آزمایش دئوکسی کورتیزول (11-Deoxycortisol)، برای تشخیص نقص هیدروکسیلاز ۱۱-بتا (یکی از علل اصلی هایپرپلازی مادرزادی آدرنال) و بررسی نارسایی‌های آدرنال اولیه یا ثانویه انجام می‌شود. این آزمایش به ویژه برای تشخیص بیماری‌هایی مانند نقص در ژن CYP11B1 که منجر به بیماری هایپرپلازی مادرزادی آدرنال می‌شود، مفید است.