آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Gamma Glutamyl Transferase test
گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز ، GGT ،گلوتامیلترانس پپتیداز ، GT،GTP،GGTP
سرم/پلاسما
5 میلی‌لیتر
بيوشيمي
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دماي ۸-۲ درجه سانتيگراد
بیمار باید حداقل ۸ ساعت ناشتا باشد. همچنین از مصرف الکل و داروها با نظر پزشک خودداری کند. علاوه بر این بیماری‌های زمینه‌ای یا داروهایی که مصرف می‌کند را اطلاع دهد.
عدم رعايت شرايط ذكر شده، حجم ناكافي نمونه، هموليز ليپيميك شديد، ايكتريك
تا ۷ روز در دماي۲۵-۱۵درجه سانتيگراد، ۷ روز در دماي ۸-۲ ۱ سال در دماي (۲۵ -)-(۱۵-)درجه سانتيگراد
معمولاً برای مردان 10-71 واحد در لیتر (U/L) و برای زنان 6-42 واحد در لیتر است.
Enztmatic Colorimetric: شامل واکنش شیمیایی برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم GGT در خون است.
آزمایش GGT برای تشخیص و نظارت بر بیماری‌های کبدی و مجاری صفراوی، و همچنین بررسی میزان مصرف الکل انجام می‌شود. این آزمایش می‌تواند در تشخیص تفاوت بین بیماری‌های کبد و استخوان مفید باشد، زیرا سطح بالای GGT همراه با ALP بالا نشان‌دهنده مشکلات کبدی یا صفراوی است، در حالی که ALP بالا با GGT طبیعی احتمالاً به مشکلات استخوانی اشاره دارد