آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

GBM Ab Test
Glomerular Basement Membrane Antibody Test و Goodpasture Antigen Test
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در دمای یخچال (2-8 درجه سانتی‌گراد)
بیمار باید هر دارویی که مصرف می‌کند را بگوید، زیرا ممکن است برخی داروها بر نتایج آزمایش تأثیر بگذارند.
نمونه‌هایی که به درستی نگهداری نشده‌اند یا در لوله‌های نامناسب جمع‌آوری شده‌اند.
سرم باید بلافاصله پس از جداسازی فریز شود و در دمای منفی (زیر 20- درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود.
نتیجه آزمایش به صورت منفی یا مثبت گزارش می‌شود. محدوده نرمال آنتی‌بادی‌های ضد GBM کمتر از 19 AU/mL است. مقادیر بالاتر از این میزان نشان‌دهنده وجود آنتی‌بادی‌های ضد GBM و احتمال وجود بیماری‌های مرتبط است.
این آزمایش به روش Multiplex Bead Assay یا ایمونوفلورسنس غیرمستقیم (IFA) انجام می‌شود.
این آزمایش برای شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد غشای پایه گلومرولی در خون انجام می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند در بیماری‌های خودایمنی مانند سندرم گودپاستچر (Goodpasture Syndrome) وجود داشته باشند که می‌توانند باعث آسیب کلیه و خونریزی ریوی شوند. موارد کاربرد: - تشخیص سندرم گودپاستچر - ارزیابی و تشخیص گلومرولونفریت سریعاً پیش‌رونده (Rapidly Progressive Glomerulonephritis) - تشخیص بیماری‌های خودایمنی که می‌توانند به کلیه و ریه آسیب برسانند.