آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

General secretion culture test (Genital specimen)
Genital Culture و Genital Swab Culture و Routine Genital Culture
از نواحی مختلفی مانند واژن، سرویکس، مجرای ادرار، یا زخم‌های تناسلی
به اندازه سواب‌های استریل
میکروبیولوژی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای یخچال
- بیمار نباید 24 ساعت قبل از آزمایش دوش بگیرد یا رابطه جنسی داشته باشد. - برای زنان، بهترین زمان برای انجام آزمایش یک هفته پس از پایان دوره قاعدگی است.
استفاده از سواب‌های استریل و روش‌های جمع‌آوری صحیح، استفاده از نمونه‌های آلوده یا با خون‌ریزی شدید، نمونه‌هایی که به درستی برچسب‌گذاری نشده‌اند یا در ظروف مناسب نگهداری نشده‌اند
حداکثر تا 24 ساعت پس از جمع‌آوری نمونه، آزمایش باید انجام شود.
نتیجه نرمال برای این آزمایش به معنای عدم رشد باکتری‌های بیماری‌زا در محیط کشت است. نتیجه منفی نشان‌دهنده عدم وجود عفونت باکتریایی در نمونه است.
از روش کشت میکروبی برای شناسایی باکتری‌های موجود در نمونه استفاده می‌شود. نمونه‌ها روی محیط کشت قرار داده و به مدت چند روز در دمای مناسب نگهداری می‌شوند تا باکتری‌ها رشد کنند و شناسایی شوند.
آزمایش کشت ترشحات تناسلی برای شناسایی باکتری‌های موجود در ترشحات تناسلی و ادراری انجام می‌شود. این آزمایش در موارد مشکوک به عفونت‌های تناسلی استفاده می‌شود. موارد کاربرد: - تشخیص عفونت‌های باکتریایی تناسلی - تشخیص بیماری‌های منتقله از راه جنسی (STDs) - ارزیابی عفونت‌های دستگاه تناسلی زنان و مردان