آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

(GFR) Estimated Glomerular Filtration
آزمایش سرعت تصفیه گلومرولی, Creatinine Clearance Test
5 میلی‌لیتر
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در دمای یخچال (2-8 درجه سانتی‌گراد)
بیمار چند ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. بیمار باید داروهای مصرفی خود را بگوید و تنها با توصیه پزشک مصرف داروها را متوقف کند. بیماران نباید شب قبل از آزمایش گوشت پخته مصرف کنند زیرا می‌تواند مقدار کراتینین خون را افزایش و نتایج eGFR را تحت تأثیر قرار دهد.
نمونه‌هایی که به درستی برچسب‌گذاری نشده‌اند یا در ظروف مناسب نگهداری نشده‌اند، نمونه‌های همولیز شده یا آلوده
2-8 درجه سانتی‌گراد
محدوده نرمال: - eGFR بالاتر از 90: عملکرد کلیوی نرمال است. - eGFR بین 60 تا 89: احتمال بیماری کلیوی اولیه وجود دارد. - eGFR بین 30 تا 59: بیماری کلیوی متوسط. - eGFR بین 15 تا 29: بیماری کلیوی شدید. - eGFR کمتر از 15: نارسایی کلیوی، نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارد.
تکنیک اصلی برای این آزمایش، آزمایش کراتینین سرم است که مقدار کراتینین در خون اندازه‌گیری می‌شود و سپس با استفاده از فرمول‌های محاسباتی، eGFR محاسبه می‌شود که عوامل مختلفی مانند سن، جنس و وزن بدن را در نظر می‌گیرد.
این آزمایش برای ارزیابی عملکرد کلیه‌ها و تشخیص بیماری‌های کلیوی انجام می‌شود. این آزمایش به پزشکان کمک می‌کند تا سرعت تصفیه خون توسط کلیه‌ها را اندازه‌گیری کنند و به مشکلات احتمالی پی ببرند. آزمایش eGFR یا نرخ تصفیه گلومرولی تخمینی در موارد زیر انجام می‌شود: 1. بررسی عملکرد کلیه‌ها: به منظور ارزیابی عملکرد کلیه‌ها در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا. 2. تشخیص بیماری‌های کلیوی: برای تشخیص اولیه بیماری‌های کلیوی در بیماران با علائم و نشانه‌های مربوط به مشکلات کلیوی مانند ورم پاها، خستگی و تغییرات در ادرار. 3. بررسی بیماران دچار بیماری‌های مزمن کلیه (CKD): برای تعیین مرحله بیماری کلیوی و تنظیم برنامه درمانی مناسب. 4. ارزیابی خطر ابتلا به بیماری‌های کلیوی: در افراد با سابقه خانوادگی بیماری کلیوی یا دیگر فاکتورهای خطر مانند سیگار کشیدن، چاقی و عفونت‌های مکرر مجاری ادراری. 5. بررسی تاثیر داروها: برای ارزیابی تاثیر داروهای خاصی که ممکن است به کلیه‌ها آسیب برسانند، مانند برخی داروهای ضد سرطان یا ضد التهاب‌ها.