آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Glucose-6-Phosphate dehydrogenase Test
آزمایش گلوکز 6-فسفات دهیدروژناز
خون کامل
هماتولوژي
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در دماي ۸-۲ درجه سانتيگراد
بیمار نیازی به ناشتایی ندارد، اما باید از مصرف برخی داروها و غذاها مانند لوبیا پهن (فاوا) اجتناب کند. بیمار باید مصرف هرگونه دارو را اطلاع دهد، زیرا برخی داروها می‌توانند نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار دهند. در صورت داشتن علائم فعال همولیتیک، بهتر است آزمایش به تعویق بیفتد.
حجم ناكافي نمونه، لخته، نمونه منجمد، هموليز. در مواردی که بیمار در حال تجربه علائم همولیتیک است، باید آزمایش به تعویق بیفتد تا نتایج دقیق‌تری حاصل شود، زیرا سلول‌های قرمز با فعالیت پایین G6PD ممکن است در طول همولیز تخریب شده و نتایج را تحت تأثیر قرار دهند. بیمارانی که اخیراً خون دریافت کرده‌اند ممکن است نتایج آزمایش نادرستی داشته باشند، زیرا گلبول‌های قرمز انتقالی ممکن است فعالیت نرمال G6PD داشته باشند و نتایج آزمایش را مخدوش کنند.
تا ۸ ساعت در دماي ۲۵-۲۰ يا ۷ روز در دماي ۸-۲ درجه سانتيگراد
سطح نرمال G6PD: فعالیت آنزیمی نرمال که با فلورسانس سبز روشن در آزمایش فلورسانس نقطه‌ای (Fluorescent Spot Test) مشخص می‌شود. این فعالیت نرمال معمولاً به عنوان سطح کافی NADPH نشان داده می‌شود. - سطح پایین G6PD نشان‌دهنده کمبود این آنزیم است که ممکن است منجر به کم‌خونی همولیتیک شود.
با دو تکنیک اصلی انجام می‌شود: اسپکتروفوتومتری کمی که میزان دقیق NADPH تولید شده توسط آنزیم G6PD را اندازه‌گیری می‌کند و آزمایش فلورسانس نقطه‌ای که بر اساس تشخیص بصری فلورسانس ناشی از NADPH انجام می‌شود. تکنیک اول دقیق‌تر و کمی است، در حالی که تکنیک دوم ساده‌تر و سریع‌تر است اما نتایج کیفی ارائه می‌دهد
این آزمایش برای اندازه‌گیری سطح آنزیم G6PD در خون انجام می‌شود. این آنزیم برای عملکرد طبیعی گلبول‌های قرمز ضروری است و به محافظت از آنها در برابر آسیب‌های اکسیداتیو کمک می‌کند. آزمایش G6PD در موارد زیر انجام می‌شود: تشخیص کمبود G6PD در افراد با علائم کم‌خونی همولیتیک (hemolytic anemia) مانند خستگی، تپش قلب، تنگی نفس، و زردی پوست و چشم‌ها. بررسی نوزادان با زردی (jaundice) مداوم و بدون علت مشخص.nافرادی با سابقه خانوادگی کمبود G6PD یا افرادی که به فاویا (favism) مشکوک هستند. بررسی بیمارانی که قبل از شروع درمان با داروهای خاص (مانند داروهای ضد مالاریا و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها) نیاز به ارزیابی فعالیت آنزیم G6PD دارند