آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

High Sensitive CRP
سرم و پلاسما (هپارينه يا EDTA)
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود.
یخچال (2-8 درجه سانتی‌گراد)
شرايط خاصي ندارد.
نمونه‌های همولیز شده یا نمونه‌هایی که به درستی نگهداری نشده‌اند
تا 3 روز در دمای اتاق (15-30 درجه سانتی‌گراد) یا تا 7 روز در دمای یخچال (2-8 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود. برای نگهداری بلندمدت، نمونه‌ها باید در دمای منفی (زیر 20- درجه سانتی‌گراد) نگهداری شوند.
- خطر کم بیماری قلبی: کمتر از 1.0 میلی‌گرم بر لیتر - خطر متوسط بیماری قلبی: 1.0 تا 3.0 میلی‌گرم بر لیتر - خطر بالا بیماری قلبی: بالاتر از 3.0 میلی‌گرم بر لیتر
این آزمایش با تکنیک ایمونوتوربیدیمتری (Immunoturbidimetry) انجام می‌گیرد. در این روش، آنتی‌بادی‌ها با CRP موجود در نمونه ترکیب شده و باعث ایجاد کدورت در نمونه می‌شوند که میزان آن با دستگاه‌های خاص اندازه‌گیری می‌شود.
این آزمایش برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار پایین پروتئین واکنشی C در خون انجام می‌شود. معمولاً برای ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی-عروقی و سکته مغزی در افراد بدون بیماری قلبی موجود انجام می‌شود. همچنین می‌تواند برای پایش درمان در افرادی که دارای التهاب مزمن یا عفونت هستند، استفاده شود.