آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Histone Antibody Test
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود.
یخچال (2-8 درجه سانتی‌گراد)
شرايط خاصي ندارد.
نمونه‌های همولیز شده یا نمونه‌هایی که به درستی نگهداری نشده‌اند
تا 7 روز در دمای یخچال (2-8 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود. برای نگهداری بلندمدت، نمونه‌ها باید در دمای منفی (زیر 20- درجه سانتی‌گراد) نگهداری شوند.
نتیجه این آزمایش معمولاً به صورت منفی یا مثبت گزارش می‌شود. نتیجه منفی نشان‌دهنده عدم وجود آنتی‌بادی‌های هیستون و نتیجه مثبت نشان‌دهنده وجود این آنتی‌بادی‌ها و احتمال ابتلا به لوپوس ناشی از دارو است.
این آزمایش با استفاده از روش ایمونواسی آنزیمی (Enzyme Immunoassay) انجام می‌شود. در این روش، نمونه خون با آنتی‌ژن‌های هیستون ترکیب شده و آنتی‌بادی‌های موجود در نمونه به این آنتی‌ژن‌ها متصل می‌شوند. سپس با واکنش‌های شیمیایی، میزان آنتی‌بادی‌های موجود اندازه‌گیری می‌شود.
این آزمایش برای تشخیص وجود آنتی‌بادی‌هایی که توسط سیستم ایمنی بدن علیه پروتئین‌های هیستون تولید می‌شوند، انجام می‌شود. این پروتئین‌ها بخش مهمی از ساختار کروماتین در سلول‌ها هستند و در صورت حمله سیستم ایمنی به آنها، می‌تواند باعث بروز علائمی در سراسر بدن شود. این آزمایش اغلب برای تشخیص لوپوس ناشی از دارو (Drug-Induced Lupus) تجویز می‌شود.