آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLA-B21 test
خون کامل در لوله EDTA
5 میلی‌لیتر
پیوند
شرایط خاصی ندارد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
آزمایش HLA-B21 به شناسایی نوع خاصی از آنتی‌ژن‌های HLA می‌پردازد و محدوده نرمالی ندارد. نتایج این آزمایش معمولاً به صورت کیفی گزارش می‌شوند و بسته به نوع آنتی‌ژن شناسایی شده، تفسیر می‌شوند.
Luminex, آزمایش با PCR انجام می‌شود. در این روش، DNA از نمونه خون بیمار استخراج شده و سپس با پرایمرهای اختصاصی، نواحی ژنی HLA-B21 تکثیر می‌شوند. سپس محصولات PCR با استفاده از توالی‌یابی یا روش‌های دیگر آنالیز می‌شوند تا انواع HLA تعیین شوند.
آزمایش HLA-B21 برای تشخیص انواع آنتی‌ژن‌های سطح سلول‌های سفید خون (لکوسیت‌ها) انجام می‌شود. این آزمایش برای مواردی مانند تطابق دهنده و گیرنده پیوند عضو و مغز استخوان، و در برخی موارد برای تشخیص بیماری‌هایی که به نوع خاصی از HLA مرتبط هستند، انجام می‌شود