آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLA-DQβ1 PCR Test
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
داروهایی که در حال مصرف هستید را اطلاع دهید زیرا برخی از داروها می‌توانند روی نتیجه آزمایش تاثیر بگذارند مانند داروهای زیر: سرکوب کننده‌های سیستم ایمنی: مانند تاکرولیموس و سیکلوسپورین. آنتی‌ویروسها: مانند اسیکلوویر و والگانسیکلوویر. آنتی‌ آلرژی: مانند آنتی‌هیستامین‌ها (مثل ستیروئیدهای کورتیکواستروئیدی). NSAIDs: مانند آسپرین و ایبوپروفن.
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
این تست معمولاً در محدوده‌ی نرمال خاصی تعریف نمی‌شود، زیرا نتایج بستگی به بیماری مورد نظر دارد.
تست HLA-DQβ1 یک آزمایش ژنتیکی است که به دنبال تعیین مواردی چون هپاتیت و اختلالات دیگر سیستم ایمنی می‌گردد. و همچنین در Prophylactic Screening کاربرد دارد.