آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Homocysteine Test
Homocysteine Serum/Urine Test
سرم، پلاسما و ادرار
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
10 تا 12 ساعت ناشتایی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
002428-100 اندازه‌گیری کمّي هموسيستئين سرم/ پلاسما و 012470-100 برای اندازه‌گیری کمّي هموسيستئين ادرار
محدوده نرمال مقدار هوموسیستئین در خون بستگی به روش و شرایط آزمایش دارد، اما معمولاً میانگین معتبر 5 تا 15 میکرومول بر لیتر است.
روش HPLC یا کروماتوگرافی مایع با فشار بالا.
تست هموسیستئین، آزمایشی تشخیصی است که برای اندازه‌گیری مقدار هوموسیستئین در خون یا ادرار انجام می‌شود و معمولاً برای تشخیص بیماری‌هایی همچون بیماری عروق کرونر، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های کلیوی، و بیماری‌های ارثی که با افزایش مقدار هوموسیستئین همراه هستند، به کار می‌رود.