آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Homovanillic Acid Test(24 Hrs/random Urine)
HVA 24Hrs/random
آزمایش اسید هومووانیلیک
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ناشتا باشد.
تاخیر در جمع‌آوری نمونه‌ها، عدم تمیزی نمونه، حجم ناکافی
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
800660-000 اندازه گیری کّمی هومووانیلیک اسید )HVA )به روش HPLC در ادرار و 800660-001 اندازه گیری کّمی هومووانیلیک اسید )HVA )در ادرار و 800660-002 اندازه گیری کّمی هومووانیلیک اسید )HVA )در ادرار24ساعته
محدوده‌های نرمال می‌توانند به شرح زیر باشند: - نوزادان (0 تا 6 ماه): حدود 0 تا 15 میلی‌گرم/24 ساعت - کودکان: حدود 0 تا 8 میلی‌گرم/24 ساعت - بزرگسالان: حدود 1.4 تا 8.8 میلی‌گرم/24 ساعت
Tandem mass spectrometry: جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف با دقت بالا
تست اسید هومووانیلیک آزمایشی تشخیصی است که در تحقیقات علمی و در پزشکی به منظور تشخیص بیماری‌های مختلف اعم از بیماری‌های عصبی مانند اسکیزوفرنی)، پارکینسون یا تشنج و اختلالات دارویی انجام می‌شود.