آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Howell-Jolly Body Test
تست اجسام هاول-جولی
whole blood EDTA
هماتولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه خون به هر دلیلی آلوده یا ناقص باشد
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
معمولاً بین 0.1% تا 1% از سلول‌های خون است.
میکروسکوپ : برای انجام این تست، نمونه‌های خون زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی مناسب بررسی می‌شوند تا اجسام هاول-جولی که به صورت اجسام ریز مشخص می‌شوند، شناسایی شوند.
تست هاول-جولی آزمایشی است که برای ارزیابی سلامت گلبول‌های قرمزخون انجام می‌شود. این تست برای تشخیص و شناسایی وجود اجسام هاول-جولی درون سلول‌های خون به کار می‌رود. اجسام هاول-جولی کراتین‌های کوچکی هستند که در هسته سلول‌ها باقی می‌مانند و مارکر تغییرات مختلف در خون هستند. این تست یک روش تشخیصی مفید برای بیماری‌های خاصی مانند کم خونی همولیتیک یا پس از انجام جراحی طحال، مورد استفاده قرار می‌گیرد.