آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HPV IgG Test
تست آنتی بادی HPV IgG
پلاسما یا سرم
ایمونولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ناشتا باشد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
معمولاً نتیجه به صورت مثبت یا منفی یعنی وجود یا عدم وجود آنتی بادی یا تیتر آنتی بادی گزارش می‌شود که بستگی به شرایط آزمایش و نحوه انجام آن دارد
الایزا: به منظور تشخیص وجود آنتی بادی‌های متصل به HPV IgG
تست HPV IgG آزمایش خونی است که برای تشخیص آنتی بادی‌های IgG ضد ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) انجام می‌شود. HPV یک ویروس واگیردار است که می‌تواند باعث بروز عفونت‌های جنسی و سرطان‌های مرتبط با آن شود. این تست معمولاً برای ارزیابی تماس با ویروس HPV، ارزیابی خطر عفونت‌های جنسی و ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون HPV انجام می‌شود.