آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HTLV (I, II)-Ab Test
تست آنتی‌بادی‌های ویروس لنفوتروپیک T-سلولی انسانی نوع I و II
ایمونولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
قبل از انجام آزمایش HTLV (I, II)-Ab، باید در مورد مصرف داروها، مکمل‌ها و وضعیت سلامتی‌تان با پزشک مشورت کنید. شاید نیاز به ناشتایی برای ۸ تا ۱۲ ساعت قبل از نمونه‌گیری داشته باشید. از فعالیت بدنی شدید و استرس قبل از آزمایش خودداری کنید تا دقت نتایج آزمایش افزایش یابد.
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
011260-700 آزمايش HTLV-I و 029901-600 آزمايش HTLV-II
وجود آنتی‌بادی‌های HTLV در خون معمولاً نشان‌دهنده عفونت است؛ بنابراین، "محدوده نرمال" به معنای عدم وجود آنتی‌بادی‌ها است.
تکنیک الایزا و سپس در صورتی که نتیجه آن مثبت باشد، آزمایش‌های تاییدی مانند وسترن بلات یا PCR برای تایید وجود ویروس انجام می‌شود.
آزمایش HTLV (I, II)-Ab به منظور شناسایی آنتی‌بادی‌های مربوط به ویروس لنفوتروپیک انسانی نوع ۱ و ۲ (Human T-Lymphotropic Virus Type I and II) در خون انجام می‌شود. این ویروس‌ها می‌توانند باعث بیماری‌هایی مانند لوسمی /لنفوم T-سلولی بزرگسالان (Adult T-cell Leukemia/Lymphoma (ATL)) و پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال (Tropical Spastic Paraparesis (TSP)) شوند. پس این آزمایش برای ارزیابی افرادی که علائم مرتبط با عفونت HTLV را دارند، غربالگری اهداکنندگان خون و افرادی که با فرد مبتلا به HTLV در تماس نزدیک بوده‌اند انجام می‌شود.