آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Human Epididymis Protein 4 (HE4) Test
تست پروتئین اپیدیدیم انسانی 4 (HE4). تست مارکر تخمدان یا پروتئین ۴ آنتی ژنی تخمدان
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ناشتا باشد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال HE4 در خون متغیر است و بستگی به عواملی مانند سن، جنسیت و وضعیت سلامتی فرد دارد.
روش الایزا
تست پروتئین اپیدیدیمیس انسانی 4 (HE4) آزمایش خونی است که برای تشخیص سرطان تخمدان تجویز می‌شود اما می‌تواند برای پیگیری درمان بیماران مبتلا به سرطان تخمدان نیز انجام شود.