آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Immunobead Test
Immunosorbent Bead Assay, Bead-antibody Test
خون، مایع‌های بیولوژیکی مانند مایع‌های مغزی و ...
چند میلی لیتر
ایمونولوژی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
بسته به پروتکل آزمایش و دستورالعمل‌های مربوطه شرایط نمونه گیری می‌تواند متغیر باشد
حجم ناکافی نمونه، تخریب نمونه، ناپایداری نمونه و یا وجود تداخل‌هایی مانند افزودن ناخالصی‌ها
محدوده طبیعی آزمایش متفاوت است و بستگی به نوع آزمایش و پارامترهای مورد بررسی دارد.
این تست مشابه تستهایی مانند کروماتوگرافی افتراقی (Differential Chromatography) و ایمونوفلورسانس (Immunofluorescence Assay) می‌باشد. این تست با استفاده از ذرات کوچکی به نام Immunosorbent Beads انجام می‌شود. این ذرات دارای آنتی‌بادی‌های خاصی هستند که به آنتی‌ژن‌های مورد نظر متصل می‌شوند. وقتی که نمونه خون یا سایر نمونه‌های بیولوژیکی با Immunosorbent Beads مخلوط می‌شود، اگر آنتی‌بادی‌هایی مورد نظر در نمونه وجود داشته باشند، به بیدها متصل می‌شوند و باعث تشکیل یک کمپلکس ایمونولوژیک می‌شوند.
این تست یک روش تشخیصی است که برای تشخیص آنتی‌بادی‌های مخصوصی که به سلول‌های پاتوژنیک می‌چسبند، انجام می‌شود. و در مواردی مانند تشخیص بیماری‌های خود ایمنی و تشخیص آلرژی‌ها انجام می‌گیرد.