آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Indirect Bilirubin Test
تست بیلی روبین غیر کونژوگه (غیر مستقیم)
سرم و پلاسما
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
نمونه خون از نور مستقیم خورشید و نورهای مصنوعی مستقیم حفظ شود.
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال مقدار بیلی‌روبین غیرمستقیم در خون معمولاً بین 0.2 تا 1 میلی گرم بر دسی لیتر است
روش‌های متداول شامل الکتروفورز، کروماتوگرافی، و استفاده از آنالایزرهای خون
تست بیلی‌روبین غیرمستقیم آزمایشی مرتبط با سلامت کبد است که به منظور اندازه‌گیری مقدار بیلی‌روبین غیرمستقیم در خون انجام می‌شود و معمولاً در مواردی انجام می‌شود که پزشک به افزایش بیلی‌روبین در خون مشکوک است، مانند بیماری‌های کبدی یا مشکلات گوارشی.