آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Insulin-Like Growth Factor 1 Test
Insulin-Like Growth Factor 1 Assay
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ناشتا باشد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال مقدار IGF-1 در خون بستگی به سن و جنس فرد دارد و می‌تواند متفاوت باشد مثلاً برای بزرگسالان معمولاً بین 100 تا 400 نانوگرم بر میلی‌لیتر است.
روش‌های ایمونوآنالیز و ایمونوکیمی لومینسانس
تست فاکتور رشد شبیه انسولین 1 آزمایش خونی است که برای اندازه‌گیری سطح فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در خون تجویز می‌شود. این تست معمولاً برای ارزیابی عملکرد غدد هیپوفیز و توانایی تولید هورمون رشد از جمله رشد کودکان، مانیتورینگ افراد مبتلا به بیماری‌های مرتبط با افزایش یا کاهش مقدار هورمون رشد، یا ارزیابی نتایج درمان‌ با داروهای هورمونی انجام می‌گردد.