آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

JC Virus Test
خون کامل، پلاسما، و مایع مغزی-نخاعی (CSF)
مولکولی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
آلودگی یا تخریب DNA نمونه
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
090440-900 برای PCRBKV+JCPyV کيفي ساير نمونه ها
محدوده قابل گزارش از ۵۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ IU/mL است که به لگاریتم ۱.۷۰ تا ۷.۷۰ Log IU/mL تبدیل می‌شود.
آزمایش ویروس JC (John Cunningham) برای شناسایی ویروس JC انجام می‌شود که می‌تواند باعث بیماری لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیش‌رونده (PML) شود، یک بیماری دمیلینه‌کننده نورون‌ها که معمولاً در افراد با سیستم ایمنی ضعیف رخ می‌دهد. این آزمایش‌ها برای افرادی انجام می‌شود که در معرض خطر ابتلا به PML هستند، مخصوصاً کسانی که تحت درمان با داروهای خاصی مانند ناتالیزوماب برای مولتیپل اسکلروزیس هستند یا در صورت وجود علائم مرتبط با PML.