آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

L-Carnitine Test
تست ال کارنیتین
سرم و ادرار
یک میلی لیتر برای سرم و ۱۰ میلی لیتر برای ادرار
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
سرم روی یخ و ادرار در یخچال
ناشتایی الزامی نیست، اما دانستن آن برای تفسیر آزمایش مفید است. همچنین، استفاده از مکمل‌های کارنیتین، روغن ماهی و امگا-3 بر نتایج آزمایش تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، استفاده یا عدم استفاده از این مکمل‌ها باید در نسخه درخواست آزمایش گفته شود​
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸-۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
محدوده‌های نرمال برای کارنیتین تام (TC)، کارنیتین آزاد (FC)، اسیل‌کارنیتین (AC) و نسبت AC/FC بسته به سن بیمار متفاوت است مثلاً در نوزادان تا یک روزگی، محدوده کارنیتین کل ۲۳ تا ۶۸ نانومول بر میلی‌لیتر، کارنیتین آزاد ۱۲ تا ۳۶ نانومول بر میلی‌لیترمی‌باشد.
آزمایش با استفاده از روش Flow Injection Analysis-Tandem Mass Spectrometry - FIA-MS/MS انجام می‌شود. این روش برای تعیین کارنیتین آزاد و تام در نمونه‌های پلاسما استفاده می‌شود.
آزمایش ال-کارنیتین برای ارزیابی میزان کارنیتین در پلاسما انجام می‌شود و در تشخیص اختلالات اولیه چرخه کارنیتین یا اختلالات ثانویه در متابولیسم کارنیتین کاربرد دارد. این آزمایش مخصوصاً برای بیمارانی که مشکوک به اختلالات اسیدهای آلی، اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب و کمبود اولیه کارنیتین هستند، توصیه می‌شود.